LAKESIDE PALACE

04/11/2019

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN ONE RIVER – ĐẤT XANH MIỀN TRUNG THÁNG 10/2020

08/10/2020

One River là dự án biệt thự xây sẵn view sông của chủ đầu tư Đất Xanh Miền Trung. Dự án sở hữu vị trí đắc địa, phiên bản giới hạn chỉ gồm 36 căn, tách biệt hoàn toàn so với phần còn lại của khu đô thị. One River mang đến một trải nghiệm […]

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN ONE RIVER – ĐẤT XANH MIỀN TRUNG THÁNG 10/2020

08/10/2020

One River là dự án biệt thự xây sẵn view sông của chủ đầu tư Đất Xanh Miền Trung. Dự án sở hữu vị trí đắc địa, phiên bản giới hạn chỉ gồm 36 căn, tách biệt hoàn toàn so với phần còn lại của khu đô thị. One River mang đến một trải nghiệm […]

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN ONE RIVER – ĐẤT XANH MIỀN TRUNG THÁNG 10/2020

08/10/2020

One River là dự án biệt thự xây sẵn view sông của chủ đầu tư Đất Xanh Miền Trung. Dự án sở hữu vị trí đắc địa, phiên bản giới hạn chỉ gồm 36 căn, tách biệt hoàn toàn so với phần còn lại của khu đô thị. One River mang đến một trải nghiệm […]

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN ONE RIVER – ĐẤT XANH MIỀN TRUNG THÁNG 10/2020

08/10/2020

One River là dự án biệt thự xây sẵn view sông của chủ đầu tư Đất Xanh Miền Trung. Dự án sở hữu vị trí đắc địa, phiên bản giới hạn chỉ gồm 36 căn, tách biệt hoàn toàn so với phần còn lại của khu đô thị. One River mang đến một trải nghiệm […]


Gọi ngay: 0935246563